LED Осветление

В далечната 1923г. съветският физик Олег Лосев е открил електролуминесценцията, но чак през 1962г. е разработен първия в света 
практически приложим светодиод работещ в светлинния/червен/ диапазон от Ник Холоняк, който се смята за "бащата на съвременния
светодиод". Практическото му използване е ограничено поради високата цена/200долара за бройката/. През годините редица учени
изобретяват и подобряват високоефективни светодиоди с висока яркост. През 1990г. е изобретен синият светодиод. Синия светодиод
в съчетание със зелен и червен, дава бяла светлина с висока енергийна ефективност.

LED2

Изобретяването и развитието на мощните бяло-светещи светодиоди довежда до използването им като основно осветление и изместват
обикновените лампи. Светодиодът или светлоизлъчвашият диод /Light-emitting diode/ LED е полупроводников диод, който излъчва 
некохерентна светлина в тесен спектър, когато през него протича електрически ток в права посока. Обикновено светодиодът съдържа
един или няколко излъчващи светлина кристали, разположени в един корпус с леща, която формира светлинен поток. Цветът на излъчване
на светодиода се определя както от състава на използвания полупроводников материал така и от легиращите примеси. LED осветлението
е ефективно с отлично качесво на цвета, в зависимост от телата може да се контролира фокуса на излъчване на светлината.

Работи с мигновен старт и без дразнещи премигвания. Производството им е екологично,те са напълно рециклируеми, без съдържание
на живак и ултравиолетови лъчи. Енергоспестяващи и с дълготраен живот и с един единствен недостатък - по-скъпи, но инвестицията
се възвръща. LED е последният и най-значим технологичен напредък в осветителната индурстрия. Високо технологичните
постижения в науката и дизайнерската мисъл са задание за екипа от специалисти на BenQ. 
Взаимодействито: светлина - човек - машина ги предизвика да направят редица проучвания и
те създадоха първата в света умна лампа.

 BenQ Wit - Лампа за електронно четене - Виж тук


02.02.2018

« Назад към всички публикации