ASA Plastici

Създадена през далечната 1975 година, ASA Plastici първоначално използват дизайна като отправна точка и крайна цел за техните продукти.
С растежа на компанията и с напредването на технологиите, ASA Plastici бързо се ориентират за посоката, в коята индустрията
отива, като започват да се фокусират върху удобството и функционалността на продуктите си. 
Естествено, оставайки верни на корените си, визията не остава по назад, като ASA Plastici залага на
индустиалният дизайн за своите изделия. Целта на ASA Plastici е да осигури кабелна подредба и управление до всяка
работна станция. 

Първата част от пътя е от подовата кутия до плота на бюрото. Решенята на ASA Plastici за вертикална кабелизация
са кабелните структури Helix, Brick и Vertebra, като всяка от тях има различен дизайн за различна офис визия. 

Versa HelixAsa BrickAsa Vertebra

Следва хоризонталната разводка на ASA Plastici, която е разделена на открити и закрити кабелни канали.
Закритите кабелни канали на ASA Plastici са подходящи  за поставяне на пода, както и под плота на бюро,
и се предлагат в два модела, овалният Mezzaluna, и квадратния Quadrata. Отворените кабелни държачи и
водачи на ASA Plastici са перфектни за поставяне по плота на бюра и работни модули, както и навсякъде, където
има нужда от систематизиране на кабелната маса. 

Cable gripMezzulana ovale

Чрез кабелните розетки и модули на ASA Plastici, достъпът до кабелните канали от плота на бюрото е по лесен от всякога.
Изходните розетки и модули се ползват като връзка между подплотовото окабеляване и работния плот и идват в голям
набор от форми, материали и цветове. 

Asa Exit ledgeAsa BasketAsa Cable ports

ASA Plastici предлагат и възможности за високо специализирани системи от модули за електрозахранване и
комуникация чрез открити захранващи блокове, както и модули за данни VersaDesk и Versatek.
Те са окомплектовани със стандартни захранващи модули и комуникационни розетки, както имат и възможност
за специфични конфигурации по поръчка.

Asa VersaTekAsa VersaDesk

ASA Plastici също имат възможности и за по дизайнерски, невидими и скрити захранващи блокове
и комуникационни розетки. Скритите модулни решения на ASA Plastici идват в много варианти и форми.
От класическите Versaflap, Versapull и Versaturn, до по луксозните Versalux и Versalink. Всички имат
възможност за специфични конфигурации от контакти и модули за комуникация. 

Asa VersaLinkAsa Versalux


15.12.2017

« Назад към всички публикации